האקדמיה ללשון עברית | לפעילות עד הבית לחצו כאן!
האקדמיה ללשון עברית
חזור לרשימת הפעילויות
מהלך הפעילות:

עיסוק בעברית בדרך חווייתית

לחצו לכניסה לאתר